210 000 elever utan skolbibliotek

Skollagen kräver tillgång till skolbibliotek.
Skollagen kräver tillgång till skolbibliotek.
En av sex elever saknar skolbibliotek på sin skola. Enligt skollagen ska alla elever ha tillgång till ett skolbibliotek.

Kungliga Biblioteket (KB) ansvarar för den officiella statistiken över skolbiblioteken. Uppgiften från förra året visade att det är illa ställt. Bara hälften av landets elever har tillgång till ett bemannat bibliotek. Ännu färre, har tillgång till ett bibliotek som är bemannat mer än 20 timmar i veckan. Ungefär 30 procent av alla skolenheter saknar helt skolbibliotek.

Statistiken som KB presenterade gjorde att media slog larm om bristerna. Trots den uppmärksamhet och trots kravet i skollagen finns det ännu inga tecken på att antalet skolbibliotek skulle öka, menar Cecilia Ranemo, som arbetar med biblioteksstatistik på KB.

Ämnen: