Aktiv läskraft

Barbro Westlund bok med undertiteln "Att undervisa i lässtrategier för förståelse" finns i tre olika versioner, för olika åldrar.

Barbro Westlund, Natur & Kultur

Viktig bok för alla lärare som vill utveckla elevernas kritiska och självständiga läsande i just sitt ämne. Den tar upp både varför och hur läsförståelse utvecklas hos läsaren i en viss ålder, men även vad man inte ska göra. Den förklarar hur läsande och lärande hör ihop och fördelar och nackdelar med att lära eleverna strategier för läsandet. Tre böcker ingår i serien: En för lågstadiet, en för mellanstadiet och en för högstadiet.

Ämnen: