Alla kan bli läsare - kom med på läståget!

Illustrerad bild på ett tåg med texten "Alla kan bli läsare".
Illustration till Dyslexiveckan
Den 1 till 7 oktober är det Dyslexiveckan. I år är temat ”Alla kan bli läsare”

På olika håll i landet arrangeras föreläsningar, informationsbord, utställningar och annat spännande. På Rolfstorps bibliotek i Varberg kan du till exempel klappa läshunden Molly.

Syftet med Dyslexiveckan är att öka medvetenheten om läs- och skrivsvårigheter. Vi vill sprida kunskap om hur viktigt det är med tidig upptäckt och snabba insatser. Och om olika sätt att läsa.

Vi kan alla bli läsare på ett eller annat sätt. Det spelar inte någon roll om du läser med ögonen, öronen eller fingrarna. På papper eller skärm. Lättläst eller svårläst. Inget sätt är mer rätt än något annat. Det som räknas är att du kan ta till dig innehållet i texten.

Vissa läser fort, andra sakta och mödosamt. En elev som läser långsamt måste förstås få träna på att läsa med ögonen. Men minst lika viktig är att få möjlighet att läsa med öronen, med hjälp av talsyntes eller inlästa texter. Utan dessa alternativa verktyg riskerar elever som läser långsamt att inte hinna med att ta till sig lika mycket kunskap som sina klasskamrater. Inte heller hinner de läsa alla roliga och spännande skönlitterära böcker som kompisarna läser.

Bakom Dyslexiveckans budskap står Dyslexiförbundet, Svenska Dyslexiföreningen, Föräldraföreningen För Dyslektiska Barn (FDB) och Svensk biblioteksförening. Dessa fyra organisationer uppmanar politiker, myndigheter, skolhuvudmän och lärare att verka för en skola där alla får möjlighet att bli läsare!

• Kartlägg alla barns språkliga förmågor innan skolstart.

• Sätt snabbt in rätt insatser för barn som riskerar att utveckla lässvårigheter.

• Låt alla läsa på det sätt som passar dem bäst.

• Ge alla barn och elever tillgång till inlästa böcker.

• Skapa en tillåtande miljö. Ingen ska behöva skämmas för sitt sätt att läsa.

 

Text: Ester Hedberg Illustration: Emmalill Frank

Ämnen:

Länkar

Läs&Skriv nummer 3 2018