Anmäla för diskriminering?

Bild på en kille med hörlurar.
Har du funderat på att anmäla ett fall av bristande tillgänglighet till DO? I så fall är du är inte ensam. DO får in hundratals anmälningar per år, men än har inget fall prövats i domstol.

Sedan 2015 finns en lag som säger att bristande tillgänglighet kan vara form av diskriminering. Lagen gäller i alla delar av samhället som är tillgängliga för allmänheten. Lagen bör t.ex. gå att tillämpa om information inte både finns som skriven text och går att få uppläst.

Enligt dagens Dagens arena, så kom det under 2015 in 300 anmälningar till den statliga myndigheten Diskrimineringsombudsmannen som rörde just bristande tillgänglighet. Enligt artikeln har Diskrimineringsombudsmannen ännu inte hittat något fall bland de anmälningar som rör bristande tillgänglighet som man vill gå vidare med till domstol.

För den som ändå vill anmäla ett fall av bristande tillgänglighet till DO, finns det en webbtjänst där man kan göra sin anmälan. Länken till tjänsten hittar du i länklistan.

Independent Living Institute, ILI står bakom tjänsten. Independent Living Institute (nedan ILI) arbetar för att främja möjligheterna för människor med funktionshinder till mer personlig och politisk makt, självbestämmande, full delaktighet och jämlikhet genom information, utbildning, konsultinsatser och utvecklingsprojekt.

 

Ämnen:

Relaterade artiklar

Bristande tillgänglighet blir diskriminering
En (tillgänglig) utbildning för alla

Länkar

https://www.dagensarena.se/innehall/do-anmalningar-gallande-funktionsnedsattning…
https://anmalningstjansten.se/