Anpassningen för hjärnan går långsammare än för kroppen

Bild på Carl Älfvåg, generaldirektör på Handisam
Bild på Carl Älfvåg, generaldirektör på Handisam
Arbetet med att göra svenska myndigheter tillgängliga går sakta. Trögast går det med anpassning av information och kommunikation, menar Handisams generaldirektör Carl Älfvåg.

Alla myndigheter har ansvar för att de handikappolitiska målen uppfylls.

– Nu är det dags att prioritera webb och information, säger han.

Från L&S 2010 nr 2.

Ämnen: