Arbetslös och dyslektiker?

Bild på Krister Åslin, Arbetsförmedlingen
Bild på Krister Åslin, Arbetsförmedlingen
Arbetsförmedlingens speciella dyslexiteam har försvunnit. Men servicen till personer med dyslexi har inte försämrats, menar handläggaren Krister Åslin

Drygt 700 000 personer är idag inskrivna på arbetsförmedlingen. Av dessa har närmare 160 000 någon form av funktionsnedsättning. Nästan 10 000 personer är inskrivna i kategorin ”Specifika inlärningssvårigheter”, där dyslexi den vanligaste funktionsnedsättningen. Tidigare fanns det särskilda Dyslexiteam på olika håll i landet. Efter en omorganisation inom Arbetsförmedlingen är dessa nedlagda.

Krister Åslin är handläggare på arbetsförmedlingens huvudkontor i Stockholm, på enheten för Rehabilitering till arbete. I tio år har han arbetat med arbetssökande med läs- och skrivsvårigheter.

– Berättar om dina svårigheter när du skrivs in så får du bästa hjälpen.

Ämnen: