Åtgärdsprogrammet ska hjälpa eleven att lära på egen hand

Åtgärdsprogram
Åtgärdsprogram
Om den vanliga undervisningen inte fungerar för en elev, då är skolan skyldig att hitta andra vägar för eleven att lära och redovisa sina kunskaper.

 Enligt Grundskoleförordningen är det rektorn som ska se till att elevens inlärningssituation utreds, och att åtgärdsprogram upprättas och efterlevs. Juridiskt sett är åtgärdsprogrammet en offentlig handling som ska följa eleven genom grundskolan och gymnasiet, och därefter arkiveras i kommunarkivet.

Specialläraren Ingrid Lind menar att många inte riktigt har förstått hur viktigt åtgärdsprogrammet är:

– Det duger inte att skriva att eleven ska bli bättre på engelska och sedan sätta in pappret i en pärm, säger hon. Det finns krav på vad ett åtgärdsprogram ska innehålla och hur det ska användas.

Ämnen:

Bifogat material

PDF icon skolor_daliga_pa__atgardsprogram_0.pdf