Att bedöma elevers läsförståelse

Att bedöma elevers läsförståelse,  Barbro Westlund
Att bedöma elevers läsförståelse, Barbro Westlund
Vad är läsförståelse och hur kan lärare bedöma barns läsförståelse? Barbro Westlund lägger fokus på lärarens roll i att bedöma hur långt eleverna har kommit i sin läsförståelse. Hon diskuterar också vikten av styrdokument som ger läraren ett bra stöd i arbetet.

Att bedöma elevers läsförståelse är Barbro Westlunds avhandling från 2013. I boken riktar hon uppmärksamhet mot hur läsförståelse bedöms i skolan i Sverige respektive i Kanada. En jämförelse som är relevant eftersom mätningar visar att läsförståelsen sjunker i Sverige, medan Kanada visar goda resultat.

Barbro Westlund har fört samtal med lärare och rektorer i Kanada respektive Sverige. Syftet med samtalen har varit ta reda på vad lärarna anser att läsförståelse och bedömning av läsförståelse är: Vilket stöd uttrycker de att eleverna får i sin utveckling? På vilket sätt bedömer de elevernas läsförståelse och vad är syftet med bedömningarna? Vilket stöd för bedömning anser de att de får genom olika styrdokument?

Boken är viktig för rektorer och lärare i skolans samtliga ämnen, eftersom en god läsförståelse behövs för allt lärande. Den visar också på vikten av bra skolpolitik, välformulerade styrdokument och mer vidareutbildning för skolledare och lärare i ämnet läs- och skrivutveckling.

Barbro Westlund är både lärarutbildare och lektor i läs- och skrivutveckling. Hon har arbetat som klasslärare i 25 år, har skrivit flera böcker om att undervisa i läsförståelse och disputerade december 2013 vid Stockholms Universitet.

Ämnen: