”Även mentorn måste veta hur verktygen fungerar”

Michael Bäcklund och Elisabeth Klevborn bakom en datorskärm
Med rätt verktyg sparar läraren undervisningstimmar. Och elevens skolarbete underlättas. Men då måste verktygen också komma till användning. Där är mentorns inställning och kompetens avgörande, menar Elisabeth Klevborn, Helsingborgs Skoldatatek.

Som mentor har du huvudansvar för undervisningen, det är du som möter eleven i vardagen och ska se till att allt fungerar. Om du tvekar inför de digitala verktygen, då blir de inte använda.

– Det har vi sett många exempel på. Eleverna är små detektorer som känner av lärarens vibbar. Mentorn måste förstå hur viktig han eller hon är för utfallet.

Elisabeth Klevborn är specialpedagog och arbetar tillsammans med kollegan Michael Bäcklund och it-teknikern Joakim Uppsäll-Sjögren. Helsingborgs Skoldatatek har funnits i tre år och vänder sig till alla kommunala grund- och gymnasieskolor – sammanlagt 15.000 elever. Insatserna riktar sig till elever med läs- och skriv- eller koncentrationssvårigheter, eller svenska som andraspråk. Fram tills idag har 330 elever fått hjälp att prova ut digitala verktyg.

Skolorna ser till att eleven har tillgång till den plattform som ska användas. Har eleven en lärplatta får skolan bekosta de appar som behövs. Dessa är överlag ganska billiga. Elever som använder datorer har fri tillgång till de verktyg de kan tänkas behöva. Helsingborg har tecknat kommunlicens på elva programvaror. Kommunen abonnerar också på inlästa läromedel.

– Vi har kommit ganska långt i Helsingborg, säger Elisabeth Klevborn. En framgångsfaktor är kommunens it-avdelning. De förstår vad vi behöver och gör vad de kan för att hjälpa oss. Tekniken är inte vår fiende, som det kan vara på andra håll.

När Skoldatateket startade fanns ett uppdämt behov av riktade elevinsatser med utprovning av hjälpmedel. Men nu har man betat av det mesta av kön och kan allt mer ägna sig åt fortbildning av kommunens pedagoger. Alla skolor bjuds in till seminarier, föreläsningar och workshops.

– Vi märker att arbetet ger resultat. På skolor där personalen fått fortbildning klarar man sig allt mer på egen hand. Men det finns några skolor som vi ännu inte haft kontakt med.

Helsingborgs Skoldatatek tillhör Pedagogiskt centrum och finns i nyrenoverade lokaler bredvid Fibornaskolan.

Text och bild: Eva Hedberg

Artikeln har tidigare publicerats i Läs&Skriv 2014, nr 3.

Ämnen: