Barnen vet inte vart de ska vända sig

Ensamt barn på trappa
Barnombudsmannen har pratat med 89 barn och unga om stödet från samhället för dem som upplever kränkningar och trakasserier i skolan. Rapporten visar att det finns stora brister i det stöd som barnen får.

Barnen vet inte hur de ska få hjälp, de saknar närvarande vuxna att vända sig till och de har inte inflytande över det stöd som sätts in. Men barnet vittnar också om bristen på stöd efter att kränkningarna har upphört.

Barnombudsmannen föreslår fyra viktiga förändringar:

· Lagstiftning om barns rätt till information och stöd

· Lokala oberoende barn- och elevombud

· Myndigheter anpassas för barn och vuxna

· Skärpt skydd mot kränkningar och våld från vuxna

– När barn berättar om sin verklighet i skolan handlar det om skitsnack, ryktesspridning, utfrysning, elakheter och hån. Men också om att bli upptryckt mot en vägg, stoppad i en soptunna, sexuella trakasserier, övergrepp, skadegörelse, knuffar, hot om misshandel, dödshot, dränkningsförsök, slag och sparkar. Tyvärr är det här inget nytt men det bekräftar allvaret i bilden, säger barnombudsman Fredrik Malmberg i ett uttalande i samband med rapporten.

Ämnen:

Länkar

BO