Bilder som stöd i inlärningen

Malin Bäckström tittar på hur eleverna snabbt lägger rätt bild på rätt plats på.
På Midgårdsskolan i Täby används bilder som ett alternativt sätt till inlärning. Det är bra för vissa elever och roligt för alla.

Läs&Skriv besöker klass 3a på Midgårdsskolan i Täby utanför Stockholm. På väggarna i klassrummet sitter bilder på spågumman, detektiven och de andra figurerna från ”En läsande klass” material. Bilderna visar att eleverna i svenska får träna på läsförståelse.

Men nu är det dags för matematik. Lektionen börjar med sång för att öva in åttans multiplikationstabell. Läraren Malin Bäckström spelar upp låten på sin lärplatta. Projektorn speglar samtidigt tabellen med alla dess siffror på vita tavlan så att barnen kan hänga med i sången. Alla följer koncentrerat med och rimmar fram hela tabellen. Ett gånger åtta är åtta, två gånger åtta är sexton och så vidare…

När sången är klar delas barnen in i grupper om två och två för att arbeta med Mappias visuella multiplikationstabell. Hälften av klassen får något som liknar memorykort, som på framsidan har antingen faktorerna (exempelvis 3x8) eller en symbol för produkten (exempelvis en stol). Barnen ska öva på att mentalt koppla ihop rätt faktorer med rätt bild, samtidigt som de ska försöka minnas var de senast såg ett visst kort. Multiplikationstabellen och minnet av vilken bild som hör ihop med vilken produkt övas på en gång.

Den andra hälften av klassen jobbar med att placera ut korten med bilderna som symboliserar produkterna på en platta med tio positioner, de ligger i nummer ordning med en position för varje tal så att det den visuella tabellen blir lätt att överblicka. Ny forskning från Lund visar att inlärningen förstärks om eleven får en visuell helhetsbild av kunskapsområdet.

Det märks tydligt att vissa elever använder sig av korten för att minnas tabellen. En elev berättar att hon minns talet fyrtioåtta för att hon ser siffrorna på dörren framför sig i minnet. Andra barn tycker bara att korten är roliga och tävlar om vem som snabbast kan lägga ut rätt siffror på rätt positioner på plattan eller vem som vinner i memory.

– Alla barn sjunger och alla barn använder bildstödet i klassrummet. Några barn lär sig från sången, några från bildstödsmaterialet och andra på traditionellt sätt. Även om inte alla barn använder samma sätt för att minnas talen när de sen sitter ensamma, så har de haft roligt på vägen när de har repeterat. Och det motiverar, säger Malin Bäckström.

Barnen tar sen fram sina lärplattor och arbetar med appen som hör till Mappias material. En av killarna i klassen passar i bytet på att visa den stora planschen med alla bilder som representerar siffrorna 1-100. För honom är det viktigt att varje grupp om tio siffror har ett tema. 11-20 är frukter och 81-90 är djur.

Appen tilltalar flera av barnen och det går snabbt när de visar hur man i flera olika moment kopplar siffror och bilder. Vissa barn jobbar nu ensamma, vissa samarbetar.

I slutet av lektionen ska klassen för första gången titta på nians multiplikationstabell. Malin Bäckström projicerar bild efter bild på vita tavlan och tillsammans med klassen diskuterar hon hur man kan se vilket tal det är som bilden representerar. Bilden på ett päron hör till exempel till talet 18. Ettan hittar man i kvisten och åttan i päronets form.

– Bilderna hjälper till att lära barnen vad som är ental och vad som är tiotal. De ger mig många chanser att diskutera med barnen och befästa den kunskapen.

Nästa lektion kommer Malin att upprepa och jobba vidare med nians tabell.

Än så länge är det bara treorna på Midgårdsskolan i Täby som arbetar med Mappias material.

Text och bild: Sara Rydin

Ämnen: