Björklund: "Särskilt stöd för MVG ingen rättighet"

Måndagen den 21 juni ska riksdagen fatta beslut om den nya skollagen. I förslaget garanteras elever bara särskilt stöd upp till nivå godkänt. (Lyssna)

I samband med ett pressmöte den 14 juni sa Jan Björklund att det inte finns någon rätt att få stöd till VG eller MVG. Vad som gäller för elever som behöver specialpedagogiskt stöd kunde han inte svara på. Han lovade att återkomma med besked.

Dyslexiförbundet och andra handikapporganisationer har nyligen skickat ett öppet brev till Jan Björklund, där de berättar om sina farhågor för vad som kan hända med stödet för elever med behov av specialpedagogiskt stöd. Den 17 juni får organisationerna möta statssekreteraren Bertil Östberg för att diskutera frågan.

Ämnen: