"Böcker talar inte för sig själva"

Madeleine Hjort, ordförande för Nationella skolbiblioteksgruppen
Madeleine Hjort, ordförande för Nationella skolbiblioteksgruppen
Skollagen säger att alla skolenheter måste ha ett skolbibliotek. Men den ger ingen närmare beskrivning av hur ett skolbibliotek ska se ut.

– Men man måste fråga sig om det finns ett bibliotek om det inte är bemannat, säger Madeleine Hjort, ordförande för Nationella skolbiblioteksgruppen.

2011 flyttades skolbibliotek från bibliotekslagen till skollagen. Därmed kom skolbibliotek att omfattas av Skolinspektionens granskningar. Eftersom lagen inte specificerar vad ett skolbibliotek är för något, fick Skolinspektionen formulera de krav som kan ställas på ett skolbibliotek.

Skolinspektionens krav är att skolbiblioteket ska ligga i skolan eller i nära anslutning till skolan. På biblioteken ska finnas böcker, fack- och skönlitteratur, samt informationsteknik och andra medier. Biblioteket ska vara anpassat för att främja språkutveckling och läslust.

Ämnen: