Bristande digital tillgänglighet hos Försäkringskassan

Ulrika Norelins Centervik, brunhårig kvinna med med glasögon som ler.
Ulrika Norelins Centervik
Försäkringskassan har dömts för diskriminering på grund av bristande tillgänglighet.

Ulrika Norelins Centervik är blind.

Hon kunde inte använda myndighetens webbtjänst för att ansöka om föräldrapenning.

Webbtjänsten kunde inte använda skärmläsare, ett verktyg som läser av informationen på datorskärmen och sedan presenterar den i form av exempelvis syntetiskt tal.

Försäkringskassan sa till Ulrika att hon tills vidare endast kunde ansöka om föräldrapenning genom att be en anhörig eller kollega om hjälp, eller genom att besöka ett servicekontor.

– Det här innebar att kvinnan har missgynnats eftersom en ansökan innehåller privata uppgifter om ekonomi, som man inte ska behöva dela med utomstående, och det skulle kosta både tid och pengar för kvinnan att ta sig till ett servicekontor, säger Martin Mörk, chef för DO:s processenhet i ett pressmeddelande.

DO anser att Försäkringskassan inte har genomfört de åtgärder som kan krävas av en stor statlig myndighet. FK har inte vidtagit de skäliga åtgärder som lagen föreskriver under den period som kvinnan försökte nyttja webbtjänsten. Myndigheten prioriterade annat och anpassningar av webbtjänsterna fick vänta.

Försäkringskassan ska enligt domen i Stockholms tingsrätt betala 20 000 kronor i diskrimineringsersättning till kvinnan.
Enligt tingsrättens dom skulle e-tjänsterna varit tillgängliga, om försäkringskassan följt de rekommendationer som finns för tillgänglighet på webben.

 

Text: Ylva Bjelle

Ämnen:

Länkar

Läs & Skriv, nummer 3, 2018