Bryr sig hjärnan om hur du tar till dig text?

Foto: Daniel Fontenele / Unsplash
Många tycker att det är smidigare att läsa en text framför att lyssna. En anledning är man slipper krångliga appar och talsynteser. Dessutom går det ofta snabbare att läsa än att lyssna. Det gäller förstås för personer som har en god läsförmåga. För de som läser sämre är fördelarna med att lyssna större.

Men bryr sig våra hjärnor om hur vi tar till oss innehåll i texter? Det enkla svaret verkar vara nej.

En amerikansk forskningsrapport publicerades 2019 i tidskriften Journal of Neuroscience. Forskarna använde
en magnetkamera för att mäta hjärnaktiviteten hos nio personer
som fick lyssna och läsa berättelser. Resultaten visade att hjärnan inte gjorde någon skillnad på sättet innehållet togs in. Samma delar av hjärnan aktiverades. I studien ingick enbart personer utan lässvårigheter.

Text: Ester Hedberg

Läs också artikeln "Läsa eller lyssna, det är frågan".

Prenumeranter och medlemmar kan läsa övriga artiklar från Läs & Skriv 4 2021 på medlemssidan. Bli medlem eller bli prenumerant!

 

Ämnen: