Daglig träning ger bäst resultat

Ulrika Wolff under 6 Nordiska Dyslexikongressen. Bild: Eva Hedberg
Ulrika Wolff under 6 Nordiska Dyslexikongressen. Bild: Eva Hedberg
Barn med läs- och skrivsvårigheter gör betydligt större framsteg om de får individuell daglig träning istället för vanlig specialundervisning. De blir snabbare på att läsa, bättre på läsförståelse, stavning och på att uppfatta språkljud.

Det visar en omfattande studie som gjorts vid Göteborgs universitet.

– Barnens självförtroende stärks av de snabba framstegen och det i sin tur har en positiv effekt på inlärningen, säger universitetslektor Ulrika Wolff, ansvarig för studien.

Läs- och skrivsvårigheter leder annars ofta till låg självuppfattning, vilket ytterligare kan försvåra barnens läsinlärning. Därför är det viktigt att så tidigt som möjligt göra kraftfulla insatser för att bryta den onda cirkeln, menar Ulrika Wolff.

Läs mer i Läs & Skriv nr 3 2011

Ämnen:

Länkar

Mer om RAFT på GU