Digitala läromedel – bra för alla elever

Digitala läromedel i skolan gynnar alla elever, oavsett funktionsförmåga.
Digitala läromedel i skolan gynnar alla elever, anser Berit Engberg, samordnare inom IT i lärandet, på SPSM.
De flesta förlag försöker att producera sina böcker både i analog och i digital form. Enligt Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) gynnar det alla elever – oavsett funktionsförmåga.

– De flesta elever i våra målgrupper är betjänta av en digitalisering av läromedlen, säger Berit Engberg, samordnare inom IT i lärandet, på SPSM. I de flesta fall innebär en digitalisering att man kan anpassa läromedlen för varje elevs behov.

En text som är korrekt digitaliserad ger barn stora möjligheter, enligt Berit Engberg. Elever kan enkelt förstora texten. Och, elever kan få den digitala texten uppläst. Men, vissa krav måste uppfyllas för att skolan ska få användning av de digitaliserade läromedlen. Det krävs att skolan har kunniga och intresserade lärare. Liksom, att skolan har en IT-struktur.

– Många, men inte alla skolor, använder IT som ett verktyg undervisning, säger Berit Engberg. Fler och fler skolor går åt det hållet, men alla är inte där än. Elever med funktionsnedsättning, får helt andra möjligheter i skolor som använder sig av IT. Alla borde få tillgång till IT och digitaliserade läromedel på ett tidigt stadium, menar Berit Engberg. Då kommer de att lära sig verktygen, redan innan man känner till om de kommer att få läs- och skrivsvårigheter. De här barnen får helt andra förutsättningar att använda sitt verktyg. Och möjlighet att visa vad de kan. Det är viktigt att få visa den kunskap man har, utan att fastna på att man inte kan läsa ett visst ord.

Äldre litteratur, som bara har producerats som skriven text, går ofta att få digitaliserad genom Inläsningstjänst.

Ämnen: