Dyslektiker bättre på att hitta svarta hål

De flesta astrofysiker är nöjda med att under sitt liv upptäcka ett svart hål. Men många astrofysiker med dyslexi hittar betydligt fler. En har faktiskt upptäckt nio hål.

Amerikansk forskare har hittat en försklaring till varför astrofysiker med dyslexi verkar vara mer framgångsrika än andra i jakten på svarta hål. Det finns en skillnad i hur vi människor tar in visuell information. Vissa tar främst in från mitten av synfältet, andra är mer benägna att ta in information från de yttre delarna av synfältet.

Läs mer i L&S nr 2/2012

Ämnen:

Länkar

New York Times
Harvard university
Artikel ur Mind, Brain and Education