”Dyslexi beror inte på synfel”

– Det är viktigt att alla barn får sin syn undersökt, säger Agneta Rydberg.
Synproblem kan leda till dubbelseende, huvudvärk och trötthet. Det gör läsningen svår. Därför måste personer med lässvårigheter få sina ögon undersökta. Det förklarar Agneta Rydberg, ortoptist och docent på Karolinska institutet.

Vad handlar det om?  

  • Synfel och dyslexi har ingen koppling. 
  • Dyslexi handlar om hur vår hjärna bearbetar språkljud. 
  • Synproblem kan leda till lässvårigheter. 

Som ortoptist är Agneta Rydberg specialist på ögonrörelser och skelningar. Hon är också engagerad i Svenska Dyslexiföreningen. Hon har studerat ögonproblem i samband med lässvårigheter.  

– Den som ser dåligt får förstås jobbigt med läsningen. Men det handlar inte om dyslexi. Synen har inget med dyslexin att göra. Även en blind person kan ha dyslexi, säger hon.  

Agneta Rydberg använder den fonologiska modellen när hon förklarar dyslexi. Fonologi betyder läran om språkljuden. Enligt den fonologiska förklaringsmodellen beror dyslexi på hjärnans förmåga att uppfatta och bearbeta språkliga ljud. Men det har inte med hörseln att göra. Den fonologiska modeller är allmänt accepterad bland språkforskare.  

Vissa personer med dyslexi uppfattar att bokstäverna hoppar när de läser. En del uppskattar när bakgrunden är svagt färgad så att kontrasten inte blir så stark. Har det då inte med ögonen att göra? 

– Många upplever att det är så, men det finns inga vetenskapliga belägg för att det skulle finnas någon koppling. Så vi vet alltså inte, säger Agneta Rydberg.  

Men amerikanskan Helen Irlen har en teori. Hon upptäckte att vissa personer har problem med den visuella perceptionen. Det är inte synproblem, och inte heller inlärningsproblem eller dyslexi. Det handlar istället om hur hjärnan tolkar det man ser. Till exempel kan bokstäver och ord verka röra på sig eller se förvrängda ut. Det i sin tur gör det svårt att till exempel läsa. En metod för att komma tillrätta med problemet är att använda färgade överlägg eller glasögon. Problemet kallas Irlen syndrom. Diagnosen är kontroversiell, den får stöd av vissa forskare men ifrågasätts av andra.  

Läs även: Kan ögonträning underlätta läsning? 

Kan det vara så att vi missar barn med svag syn och att de därför får svårt att läsa?  

–Visst kan det hända att vi missar barn, men alla barn får ögonen undersökta i skolan. Och barn med lässvårigheter bör undersökas av en ortoptist eller en ögonläkare som vet vad man ska titta efter, säger Agneta Rydberg.    

En dold skelning syns nämligen inte vid en enkel undersökning. För vissa personer spelar den dolda skelningen ingen roll, men för andra kan det leda till att man får svårt att fokusera, till dubbelseende, huvudvärk och trötthet. Då kan det handla om att man har problem med något som kallas samsyn. 

Det finns övningar som ska leda till bättre samsyn, det vill säga att ögonen blir bättre på att samarbeta. Hur fungerar det? 

–Ja, man kan träna upp samsynen och på så vis förbättra seendet och underlätta läsning. Det behöver inte vara några dyra program. I vissa fall kan man föra en penna framför ögonen, i andra fall är det bättre att använda en prismastav. Ibland kan båda behövas. Det beror lite på orsaken till samsynsproblemet. Men träningen ska bara göras efter individuell bedömning och under handledning av någon som kan, säger Agneta Rydberg.  

Hon tillägger att samsynen också kan korrigeras med glasögon med speciella prismor. Ibland kan även en operation av den dolda skelningen vara nödvändig. 

Text: Ester Hedberg 

 

 

Ämnen: