Dyslexi hos barn och ungdomar - presentation och diskussion

På Dyslexidagarna i Malmö oktober 2014 presenterade projektledare Karin Stenström rapporten och därefter följde en debatt.

I debatten deltog fyra personer som medverkat vid rapportens framtagande. Debatten leddes av Sven Eklöf från Dyslexiförbundet FMLS och deltagarna i salongen fick möjlighet att medverka. Allt inringades av att Vera Nord och hennes musiker framträdde.

Ämnen:

Länkar

SBU:s publikation