Dyslexiföreningens konferens i Göteborg

Bild över utställningshall
Bild över utställningshall
Ungefär 400 personer kom till Svenska Dyslexiföreningens utbildningskonferens i Göteborg den 23 och 24 april.

En av föreläsarna var forskaren Caroline Liberg, som har tittat närmare på läsförmågan hos svenska tioåringar. Hon konstaterar att antalet elever som klarar av att läsa och förstå komplicerade texter har minskat. Hon konstaterar också att även svaga läsare kan klara av att läsa relativt avancerade texter, om texten är engagerande och om eleven har förkunskaper. Hennes analys bygger på resultaten från den internationella studien PIRLS 2006.

Bild:Torbjörn Lundgren

Ämnen: