En andra chans på folkhögskola

Två tjejer och en vuxen stående vid ett bord utomhus
Folkhögskolan kan vara ett bra alternativ för den som har svårt att klara av den reguljära skolan eller komvux. Folkhögskolans speciella pedagogik passar ofta personer med särskilda behov. På vissa håll ordnas rena läs- och skrivkurser. Det finns också allmänna kurser med inriktning på läs-, skriv- eller räknesvårigheter.

Bara sex av tio elever tar ut sin gymnasieexamen efter tre års studier. I teorin har alla rätt att fortsätta studera på gymnasiet tills de är klara, men få ungdomar tar den chansen. Många är skoltrötta och kanske hägrar ett jobb. Dessutom kan det kännas tråkigt att gå kvar när kompisarna slutat. Men det finns möjligheter att avsluta sina studier på andra sätt. Komvux och folkhögskolor erbjuder en andra chans för den som vill läsa in gymnasiet eller grundskolan.

Läs mer i Läs&Skriv nr 1 2016. Som prenumerant eller medlem i förbundet kan du läsa Läs&Skriv på nätet med uppläsning. Klicka här för att bli Medlem och Stödmedlem .

Alla medlemmar får ett medlemsbrev. Där hittar ni en länk till den digitala tidningen. Även prenumeranter får en länk till den digitala tidningen.

 

Ämnen:

Länkar

Skrivknuten om skola och utbildning