Enklare att betala räkningar

Kvinna med laptop
"Jag godkänner betalningen ..."
Med en ny tjänst för iPhone och webbläsare, blir det lättare att betala räkningar elektroniskt.

Företaget Abuni har utvecklat en tjänst för elektronisk betalning av räkningar, som ska vara tillgänglig för alla, oavsett funktionsförmåga. Kunden slipper till exempel att hålla reda på och skriva in OCR-nummer och betalningsdatum för räkningar.

Betalningstjänsten är inte kopplad till en speciell bank. Abuni tar emot och skannar in kundens räkningar. Kunden har ett eget konto hos Abuni, där uppgifter om varje räkning finns: fakturanummer, fakturadatum, förfallodag, referensnummer, fakturabelopp och OCR-nummer. Kunden betalar sedan sin räkning, genom att gå in på sitt konto och godkänna betalningen.

Betalningstjänsten har utvecklats med finansiering från Post- och telestyrelsen (PTS). Abuni var en av fem vinnare i Post- och telestyrelsens tävling "Handel och betalning för alla" 2012.

För mer information företaget och tjänsten:

https://www.abuni.se/

Ämnen: