Erfarenheter från Begripsam

Tommy Hagström och Simon Sjöholm berättar om projektet Begripsam på seminariet Kognitivt stöd som anordnades av Sveriges Arbetsterapeuter i oktober 2016.

Tommy och Simon berättar om syftet med projektet och om metoderna som användes i Begripsam. De berättar om vilket kognitivt stöd som finns i mötet med webbplatser och om vad de kommit fram till när de har arbetat i Begripsam. De berättar hur man kan ta tillvara kunskap från människor med kognitiva svårigheter.

Ämnen:

Länkar

Sveriges arbetsterapeuter
Läs mer om Begripsam och andra projekt som förbundet driver