EU hinder för internationellt talboksavtal

Ung kille som lyssnar på talbok.
20 länder har ratificerat det så kallade Marrakech-avtalet. Sverige är inte med eftersom vi väntar på att EU-kommissionen ska skriva under avtalet. Men inom EU är man oense.

20 länder har ratificerat det internationella så kallade Marrakech-avtalet. Det betyder att dessa 20 länder om tre månader kommer att kunna låna talböcker sinsemellan varandra.
-- Det är lite pinsamt att Sverige inte är med i förtruppen bland den 20 länderna eftersom det är vi som har tagit fram Daisy-standarden, dvs den digitala talbokstandarden som har gjort det hela möjligt, säger Joakim Uppsäll-Sjögren som är Skolbiblioteksansvarig i Skriv- och Läscentrums bibliotek i Helsingborg.
Sverige är inte med eftersom Sverige väntar på att EU-kommissionen ska skriva under avtalet och att det då ska gälla för alla länder inom EU. Inom EU är man oense om ifall internationella avtal ska skrivas under av de enskilda länderna eller av EU. EU-domstolen ska avgöra frågan om detta senare i höst.
Joakim hoppas att avtalet kan börja gälla för EU/Sverige om ca ett år.

Ämnen:

Länkar

Artikel hos WIPO om att avtalet börjar gälla