Extrapoäng för språk missgynnar elever med dyslexi

Jan Björklund intervjuas
Jan Björklund
Regeringen föreslår att den som läser moderna språk på högstadiet ska få extra poäng. Förslaget kan missgynna elever med läs- och skrivsvårigheter.

Eleverna på högstadiet kan välja bort moderna språk för att istället läsa extra svenska och engelska. Valmöjligheten var i första hand tänkt som ett alternativ för elever med svårigheter att lära språk. Men alternativet lockar också andra. Utbildningsminister Jan Björklund menar att många taktikväljer. Genom att inte läsa moderna språk får eleven mer tid och kraft till andra ämnen. Extrapoängen som regeringen vill införa ska locka fler att läsa moderna språk. Samtidigt innebär extrapoängen att elever som har svårt att lära språk hamnar ännu mer på efterkälken. Det gäller bland annat många elever med dyslexi eller läs- och skrivsvårigheter.

Björklund tror inte att förslaget blir ytterligare en sten på bördan för elever med språkliga svårigheter. Extra svenska och engelska kommer att finnas kvar som ett språkval. Och de elever som trots svårigheter vill läsa ett modernt språk har ju rätt till särskilt stöd. Men rätten till stöd gäller bara till nivå godkänt, enligt förslaget till ny skollag.

Förslaget om extrapoäng presenterades den 14 juni. I samband med pressmötet sa Jan Björklund att det inte finns någon rätt att få stöd till VG eller MVG. Han lovade att återkomma med besked om vad som gäller elever som behöver specialpedagogiskt stöd.

 

Ämnen: