Färskt nummer av Läs&Skriv brevlådan

Framsidan av Läs&Skriv nr 1 2018
Direkt från tryckpressarna! Här är Läs&Skriv nr 1, som har arbetslivet som tema.

Läs hur Försäkringskassan kan hjälpa dig med dyslexi, eller om Bengt som fick arbetshjälpmedel därifrån.

Bokstäver är arbetsmiljö, visar våra djupintervjuer och Orden på jobbet har utbildat cirkelledare hos ABF.

Vi porträtterar Eva von Bahr, som är en mycket omtyckt medlem i Malmö. Hon ger dig sina bästa boktips och berättar om hur dyslexin påverkat hennes liv.

Nye kanslichefen Olov Berggren presenteras, så går vi också på bio och testar appar, som läser upp textremsan!

Trevlig läsning :)