Fler speciallärare med vidgat lärarlyft

Flicka läser med läslinjal
Bild: Eva Hedberg
Elever som behöver specialpedagogiskt stöd i läsning, skrivning och räkning riskerar att bli utan eftersom det saknas behöriga speciallärare. Det vill regeringen göra något åt.

Lärare som undervisar i ämnen de inte är behöriga i kan skaffa sig kompetens genom att studera via den statliga satsningen Lärarlyftet. Hittills har Lärarlyftet för speciallärare enbart omfattat examen med inriktning mot utvecklingsstörning. Men nu har regeringen fattat beslut att också erbjuda speciallärarexamen med inriktingar mot språk-, skriv- och läsutveckling, matematikutveckling, dövhet eller hörselskada, synskada och grav språkstörning. För detta ändamål satsar regeringen 32 miljoner kronor för åren 2016-2019.

– I dag ger vi mest särskilt stöd i nionde klass. För många elever blir det för sent. Så fort en lärare ser att en elev har behov av extra stöd ska man kunna ge det. Då behövs fler speciallärare, och detta är ett viktigt steg, säger Gustav Fridolin.

Ansökningsperioden för höstens kurser inom lärarlyftet startar den 15 mars.  

Källa: Regeringen

Ämnen:

Länkar

Skolverket
Pressmeddelandet från regeringen världs