Flippat klassrum - vad är det?

Lärare i klassrum
Lärare i klassrum
Pedagogisk nyhet som är het: Med det flippade klassrummet får läraren mer tid att gå igenom svårigheter och förklara begrepp, genom att först ha hemläxa och sedan genomgång. Om läraren dessutom spelar in genomgången av lektionen, så kan eleverna repetera så många gånger som de behöver.

Läraren vänder på lärandet i "Flippat klassrum". Eleverna får först en hemläxa, sedan en genomgång i klassrummet. Modellen bygger oftast på IT. Eleverna får se på en förinspelad genomgång av ämnet, som hemläxa. När eleverna kommer till klassrummet får läraren och eleverna mer tid att diskutera svårigheter, fördjupa sig i ämnet och reda ut begreppen.

– Flipping classroom är egentligen en tankemodell. Det handlar om att förbereda eleverna på förhand inför en fördjupande diskussion, säger Karin Brånebäck, i en intervju i Skolvärlden.

– Jag brukar prata om ”den mentala flippen”, att pedagogerna också måste flippa sitt sätt att tänka; Vad ska eleverna lära sig? Vad är syftet med det?, säger Karin Brånebäck som brukar ge sina fjärdeklassare en till två förhandsläxuppgifter per vecka.

 

Enligt Skolverket har Flippat klassrum följande fördelar:

+ elever och lärare får mer tid att diskutera kring frågorna

+ studenterna involveras mer aktivt i lärandeprocessen

+ metoden bidrar till reflektion både i och utanför klassrummet

+ det går att ta igen missade undervisningspass via nätet

+ eleverna gillar metoden

Men, Skolverket har missat en väldigt viktig fördel med Flippat klassrum: Hemläxa som eleverna ser innan lektionerna, finns inspelade och är fritt tillgänglig för eleverna. I en intervju med skolvärlden, säger Leane Riiser:

– En del elever behöver bara ta del av genomgången en gång, medan andra elever behöver lyssna tio gånger. Leane Riiser menar att det underlättar för elever med läs- och skrivsvårigheter, eller för dem med svenska som andraspråk.

 

Så, vilka nackdelar finns med Flippat klassrum? Tre problem som tas upp är: 1) Oförberedda elever, 2) Tidskrävande arbete för lärare att spela i hemläxa, och 3) Brist på teknik hemma hos elever.

1. Elever som inte har gjort läxan på förhand, kommer oförberedda till klassrummet.

Problemen med läxor som inte blivit gjorda, blir inte värre om barnen gör läxan före lektionstillfället, istället för efter lektionen. För att komma förbi problemet, är det vanligt att läraren ställer frågor till eleverna före klassrumstillfället. Läraren som ställer frågor till eleverna innan klassrumstillfället, får dessutom veta vad i materialet som eleverna tycker är svårt.

2. Läraren spelar in läxan på förhand. Läxan kan vara en kort film, som visar hur läraren går igenom avsnittet som klassen ska arbeta med på lektionen. En nackdel kan vara, att det tar väldigt lång tid att spela in en film per lektion.

– Jag insåg rätt snart att jag behövde sänka ambitionsnivån för annars tog det för lång tid, säger Daniel Barker, i en intervju i Computer Sweden.

Dessutom, många gånger kan man hitta färdiga video på YouTube. Länk i länklistan leder till en YouTube-video om de fyra räknesätten, av Karin Brånebäck.

3. Alla elever har inte tillgång till den teknik som krävs.

Skolan måste tillhandahålla dator eller surfplatta, om IT behövs för att kunna göra hemläxan. Elever måste kunna sitta på skolan och göra sin läxa.

Källor: Computer Sweden (idg.se), skolverket.se, Skolvärlden

Ämnen:

Länkar

De fyra räknesätten
Skolverket
Skolvärlden
Computer Sweden