Förändrad lärarutbildning i USA

Barn framför dator
Så glad blir man när läsningen fungerar.
Amerikanska Dyslexiförbundet (IDA) utvärderar och ackrediterar universitetens lärarutbildningar för att förbättra läsundervisningen. Bakgrunden är att endast 34 procent av tredjeklassarna i USA läser helt bra idag.

IDA har tagit fram standarder, som används för utvärdering av läroplaner, läromedel, pedagogik och metodik på lärarutbildningen. Standarderna beskriver vetenskapligt beprövade undervisningsmetoder för läsundervisning. Metoder som passar för alla barn, inte bara för barn med dyslexi.

Hittills har IDA utvärderat nio universitets lärarutbildningar. Och de jobbar med ytterligare tolv stycken. Målet är att informera och ge kunskap till blivande och verksamma lärare. Lärare som sedan kan lära alla barn att läsa.

Materialet är inte längre tillgängligt på den aktuella hemsidan.

Via länklistan hittar du artikeln översatt till svenska.

 

 

Ämnen:

Bifogat material

Microsoft Office document icon ida_standard_for_lasundervisnin.doc