Förbundsråd i Karlstad

I samband med Dysleximässan i Karlstad hölls Förbundsråd. Det är Dyslexiförbundets högsta beslutande organ, som hålls en gång per år. Vart tredje år hålls kongress. Nästa kongress äger rum i oktober 2019. Då sker val av styrelse och revisorer med mera.

Förbundsrådet i Karlstad godkände årsredovisningen för 2017. Dyslexiförbundet har i dagsläget en god ekonomi. Det beror bland annat på att försäkringsbolaget Folksam har gett återbäring till sina medlemmar. Under 2017 fick förbundet också en donation från mobilföretaget Huawei på 111 000 kronor. En lång vakans på tjänsten som kanslichef och en låg hyra har också bidragit till överskottet. 

Förbundsrådet gav styrelsen ansvarsfrihet. Styrelsens ordförande Bengt-Erik Johansson gav en muntlig rapport över Dyslexiförbundets verksamhet hittills under 2018: Ny kanslichef är på plats. Arbetet för en Läsa- skriva- räkna garanti har varit framgångsrikt. Dyslexiveckan var positiv och kampanjen #formadinbokstav var en succé med bland annat över 7000 visningar av en kort film på Facebook. ”Det är en positiv känsla i förbundet” avslutade Bengt-Erik  
Johansson. 

Ekonomiansvariga Catrine Folcker presenterade vilka satsningar som planeras för 2019: ungdomar, medlemsutbildningar, nytt medlemsregister, kommunikation, kansli och arbetsmiljö, tidningen Läs&Skriv samt avsättning till Dyslexifonden. 

Nomineringar till kongressen ska lämnas in före 1 juni till valberedningens ordförande Linda Granberg linda.marie.granberg@gmail.com. Deltagarna uppmanades också att redan nu fundera på motioner till kongressen. 

 Text Ylva Bjelle

Ämnen: