Förskolebarn med särskilda behov utan stöd

Omslag rapport Satsa tidigt - satsa på förskolan
Lärarförbundets rapport visar att förskolebarn med behov av specialpedagogiskt stöd inte får det.
45 procent av förskolelärarna anser att ett av de största problemen är att så många barn är i behov av särskilt stöd.

Lärarförbundet har genomnfört en enkätundersökning bland landets förskolelärare. Förskollärarna tycker att det  det bästa med yrket är barnen och att få jobba med deras utveckling. De största hindren i vardagen är stora barngrupper, arbetsuppgifter utanför läraruppdraget och att tid för planering saknas.

Lärarna upger att så många som 45 procent av barnen är i behov av särskilt stöd. Endast två procent svarar att det satts in en specialpedagog i arbetslaget. Ytterligare fyra procent har en extra resurs som är förskollärarutbildad. Drygt var fjärde svarar att de kan få en extra resurs i form av en barnskötare eller outbildad person till arbetslaget.

Den vanligaste formen av stöd är att förskollärarna har möjlighet till konsultation med en specialpedagog (61 procent). Mer än en av tio svarar att det inte finns något stöd alls. Många lärare uppger att de skulle vilja ha kompetensutveckling i specialpedagogik.

Ämnen:

Länkar

SVT
Lärarförbundet