Förståelse viktigast vid läsning

Bild av ett barn som läser.
Foto: Marja Beckman
Den svenska dyslexirörelsen kämpar för att alla barn ska få lära sig läsa. Samtidigt kämpar vi för att alla som behöver ska få använda hjälpmedel, till exempel talsyntes och talböcker.

Det finns personer som anser att hjälpmedlen hindrar barn från att lära sig läsa, eftersom de gör att barnen får mindre träning. 
 

Men dyslexirörelsen ser inte någon motsättning mellan att lära sig läsa och att använda kompensatoriska hjälpmedel. Barn kan lära sig läsa samtidigt som de får använda  
hjälpmedel. 
 

– Vi måste skilja på lästräning och läsning för att hämta in kunskap. Barn med dyslexi behöver lästräna. Men många av dem kommer alltid att läsa långsamt och de kan behöva hjälpmedel för att inte hamna efter i skolarbetet. Utan hjälpmedel finns det risk att se slås ut, säger Bengt-Erik Johansson, ordförande för Dyslexiförbundet.  
 

Med anledning av en debatt i media om hjälpmedel för läsning har de Dyslexiförbundet, Svenska Dyslexiföreningen och Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn gemensamt tagit fram nio punkter om läsning: 

1. Alla barn ska få möjlighet att lära sig läsa på traditionellt sätt. 

2. Barn med dyslexi behöver tidigt få extra stöd för att lära sig läsa. 

3. Personer med dyslexi läser långsammare än andra även efter träning. 

4. Elever med dyslexi behöver lästräna men de behöver också hjälpmedel för att inte hamna efter i skolan. 

5. Vuxna med dyslexi kan behöva hjälpmedel för att klara arbetslivet och för att kunna vara fullt delaktiga i samhällets alla delar. 

6. Att inte kunna läsa på traditionellt sätt är ett stigma som kan överbryggas med hjälpmedel. 

7. Den som läser med öronen tar in samma skriftliga språk som den som läser med ögonen. 

8. Den som läser med öronen utvecklar också sitt ordförråd och sin grammatiska förmåga. 

9. Rätten att komma åt innehåll i texter är i högsta grad en fråga om demokrati!

 

Ämnen: