Frågor till studenter

Frågor till studenter på universitet/högskola.

 

A. Vilken högskola/vilket universitet går du på just nu?

1. Beckmans designhögskola

2. Blekinge tekniska högskola

3. Chalmers tekniska högskola

4. Enskilda högskolan Stockholm

5. Ericastiftelsen

6. Ersta Sköndal Bräcke högskola

7. Försvarshögskolan

8. Gammelkroppa skogsskola

9. Gymnastik- och idrottshögskolan

10. Göteborgs universitet

11. Handelshögskolan i Stockholm

12. Högskolan Dalarna

13. Högskolan Evidens.

14. Högskolan i Borås

15. Högskolan i Gävle

16. Högskolan i Halmstad

17. Högskolan i Skövde

18. Högskolan Kristianstad

19. Högskolan Väst

20. Johannelunds teologiska högskola

21. Karlstads universitet

22. Karolinska institutet

23. Konstfack

24. Kungl., Konsthögskolan

25. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm

26. Kungl. Tekniska högskolan

27. Linköpings universitet

28. Linnéuniversitetet

29. Luleå Tekniska Universitet

30. Lunds universitet

31. Malmö universitet

32. Mittuniversitetet

33. Mälardalens högskola

34. Newmaninstitutet

35. Röda Korsets högskola

36. Skandinaviens akademi för psykoterapiutveckling

37. Sophiahemmet högskola

38. Stiftelsen Högskolan i Jönköping

39. Stockholms konstnärliga högskola

40. Stockholms Musikpedagogiska Institut

41. Stockholms universitet

42. Svenska institutet för kognitiv psykoterapi

43. Sveriges lantbruksuniversitet

44. Södertörns högskola

45. Umeå universitet

46. Uppsala universitet

47. Örebro teologiska högskola

48. Örebro universitet

 

B. Vilken är din e-postadress?

 

C. Vill du ha information om hur det har gått med undersökningen efteråt?

 

D. Vet du om det finns någon som har hand om funktionshinderfrågor på universitetet/högskolan?

 

E. Krävde universitetet/högskolan ett intyg på dina läs-, skriv- eller räknesvårigheter för att du skulle få hjälp och stöd?

 

F. Har du fått stöd från universitetet/högskolan för dina läs-, skriv- eller räknesvårigheter?

 

G. Har du haft kontakt med någon om funktionshinderfrågor på universitetet/högskolan?

 

H. Upplever du att lärarna vid universitetet/högskolan har kunskap om vilken hjälp du behöver?

 

I. Vilken hjälp/vilket stöd har du fått?

 • Ingen hjälp eller stöd
 • Talsyntes
 • Dikteringsverktyg (omvandling av tal till text)
 • Speciella miniräknare anpassade för de med specifika räknesvårigheter
 • Lathund, till exempel formelsamling
 • Studio med specialpedagog
 • Mentor
 • Anteckningshjälp
 • Förlängd tid på tentor
 • Förlängd tid på hemtentor
 • Studio med specialpedagog
 • Uppdelade tentor
 • Muntliga tentor
 • Separat, enskild lokal på tentor
 • Den som rättar tentor bortser från tex grammatikfel, avsaknad röd tråd och stavfel

 

J. Har du fått någon annan hjälp som du tycker har varit värdefull?

 

K. Är det någon hjälp eller stöd som du skulle vilja ha utöver det du fått?