Friare val av hjälpmedel

Kvinnan med teknisk apparat i handen.
Kvinnan med teknisk apparat i handen.
Personer som behöver hjälpmedel, ska få större möjlighet att själv välja. Det föreslår regeringen i en proposition.

En snabb teknikutveckling, gör att det finns fler och bättre hjälpmedel. Regeringen föreslår att det ska bli möjligt att välja hjälpmedel själv. Förhoppningen är att ny teknik ska leda till ett större oberoende. Det blir dock inga hjälpmedelscheckar som utredningen hade föreslagit.

Kronobergs, Stockholms och Södermanlands läns landsting har haft fritt val av hjälpmedel på försök sedan 2007.

Lagändringarna föreslås gälla från den 1 juli 2014.

Ämnen:

Länkar

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2014/01/prop.-20131467/