Gymnasieelever med särskilda behov får för lite stöd

En stor del av Sveriges gymnasielärare anser att deras elever med olika behov, som till exempel dyslexi, inte får det stöd som de behöver.

En undersökning om detta har gjorts bland gymnasielärare runt om i landet. Resultatet visar att nästan 97 procent anser att elever med särskilda behov lyckas bättre om eleven får stöd av speciallärare eller specialpedagog. Men 4 av 10 lärare säger att eleverna inte får den hjälp de behöver. Detta kan leda till att en stor del av eleverna inte lyckas fullfölja sitt arbete, det kan i sin tur leda till att eleverna riskerar att hamna i arbetslöshet.

Lärarförbundet, som har gjort undersökningen, kräver nu från politisk håll att det anställs fler med specialpedagogisk utbildning till gymnasieskolor.

Källa: Specialpedagogik

Text: Ivar Wagner (prao-elev)

Ämnen:

Relaterade artiklar

Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

Länkar

https://www.lararforbundet.se/artiklar/behovet-av-speciallarare-och-specialpedag…
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/gymnasielarare-vittnar-om-att-elever-inte-far…