Inget lagförslag om läshjälpmedel

Det ska bli lättare för den enskilde att välja hjälpmedel, men det blir inget krav på att erbjuda daisyspelare till patienter. Allt enligt ett förslag från Socialutskottet.

Socialutskottet hade ett möte i slutet av april 2014, där man tog ställning till en proposition från regeringen som handlar om hur den enskilde ska få mer inflytande över valet av hjälpmedel.

Regeringen föreslår att landsting och kommuner blir skyldiga att ge patienten möjlighet att välja hjälpmedel. Den nya Myndigheten för delaktighet får i uppdrag att se till att öka den enskildes inflytande över sina hjälpmedel.

På mötet diskuterade man även ett antal motioner som kommit in. Två av motionerna rör dyslexi/läs- och skrivsvårigheter. Den ena föreslår att samtliga landsting bör införa personlig förskrivning av hjälpmedel till barn och ungdomar med dyslexi, att skoldatatek införs över hela landet, samt att lärare och skolledare får bättre utbildning om dyslexi.

Den andra motionen föreslår att läshjälpmedel i form av daisyspelare ska vara tillgängligt i alla landsting. Förslaget kommer eftersom flera landsting har infört restriktioner vid tilldelning av daisyspelare som hjälpmedel.

 

Socialutskottet rekommenderar att Riksdagen godtar propositionen, men att Riksdagen avslår samtliga motioner. Utskottet rekommenderar också lagändringarna träder i kraft den 1 juli 2014.

Ämnen:

Relaterade artiklar

Friare val av hjälpmedel

Länkar

Motion om teniska hjälpmedel
Motion om dyslexi