Kan ögonträning underlätta läsning?

–Fixar man till synen så finns det mer kraft till att fokusera på läsningen, säger Michael Malmqvist, Retcorr.
Varken ögonträning eller glasögon kan bota dyslexi. Men om synen fungerar bra blir läsningen mindre mödosam. Det menar Michael Malmqvist. Han är teknisk ansvarig på ett företag som tagit fram utrustning för att träna samsyn.

Vad handlar det om?  

  • För barn med dyslexi blir synproblem ytterligare en börda. 
  • Alla barn måste få sin syn ordentligt undersökt. 
  • Tester visar att vissa typer av synfel går att träna bort. 

Enligt Michael Malmqvist händer det att barn går med oupptäckta synproblem som gör deras läsning svårare.  

–När vi gjort tester på skolor har vi träffat förvånansvärt många barn med synproblem som de inte fått hjälp för, säger han. Det gäller både barn med och utan lässvårigheter. Men för barn med till exempel dyslexi blir synproblemet en dubbel börda.  

Vissa barn har problem med något som kallas samsyn. Det är när ögonen inte samverkar på ett bra sätt, vilket kan bero på något som kallas dold skelning. En följd av dålig samsyn kan vara dubbelseende, trötthet och huvudvärk. 

Samsynsproblem kan vara svårt att upptäcka vid en enkel synkontroll. 

Samsynen går dock att träna upp, vilket också bekräftats av Agneta Rydberg, ortoptist och docent vid Karolinska institutet. Hon intervjuas i en artikel i den här serien och säger att träning av samsyn måste ske efter individuell bedömning och under handledning. Det behövs ingen dyr utrustning utan i vissa fall går det till och med bra att använda en penna som förs framför ögonen.

Michael Malmqvist håller med. Men tillägger att det är ett problem om övningen blir tråkig. För att träningen ska ge effekt ska man öva helst varje dag under några månaders tid. Få barn håller ut så länge om det inte är kul, menar han.  

– Lösningen som vi på Retcorr tagit fram bygger på samma idé som pennan, men vi har gjort det roligare. Du kan titta på film eller spela datorspel samtidigt och märker knappt att du tränar, säger han.  

Läs även: Dyslexi beror inte på synfel. 

Retcorr har gjort egna studier i flera skolor, på fängelser och i någon kommun. En studie gjordes på Ängskärrskolan i Solna. Det är en specialskola för elever med bland annat dyslexi och lässvårigheter. Screeningmetoden Läskedjor användes för att mäta elevernas läsförmåga innan och efter träningen. En grupp elever fick träna med Retcorr och deras resultat jämfördes med en kontrollgrupp som inte fick samma träning. Alla elever som tränade med Retcorr fick bättre resultat. Vid uppföljning efter sex och tolv månader kunde man dra samma slutsatser – att träningen gav resultat.  

– Även de andra studierna har visat på förbättrad läsning. För de elever med bäst samsyn gjorde träningen ingen skillnad. Ganska många blev bättre av träningen, men träningen hade störst effekt på eleverna med sämst samsyn, säger Michael Malmqvist.

Retcorr erbjuder olika sätt att träna samsynen. Men man börjar med att undersöka syn och samsyn hos optiker eller ortoptist. Den som har behov av glasögon måste skaffa det. Därefter beställer man träningen. Träningen görs med en speciell utrustning med 3D skärm vilket kostar runt 8 000 kronor för hela perioden. Via en server följer Retcorr träningen och anpassar övningarna efter behov.  

Nackdelen är kostnaden. Men Retcorr utvecklar nu en lösning som ska fungera med enkla VR-glasögon och en applikation i mobilen.  

–Det blir klart nästa höst och kommer att göra det hela billigare, säger Michael Malmqvist.  

Text: Ester Hedberg Bilder: Retcorr 


Vetenskap bakom metoden 

Rune Brautaset är forskare på Karolinska institutet. Tillsammans med kollegor följde han studien som gjordes på Ängkärrskolan. Resultatet blev rapporten “Can vergence training improve reading in dyslexics?”. Den publicerades 2014 i den vetenskapliga tidskriften Strabismus. Författarna konstaterar att metoden kan hjälpa elever med dyslexi att läsa bättre, men att mer forskning krävs. Tilläggas bör att Rune Brautaset också är ledamot i styrelsen för Retcorr. 

 

Ämnen: