KD i Västmanland föreslår länsövergripande strategi

Ulrika Ekman, ordf Dyslexiförbundet FMLS i Västerås, och Malin Gabrielsson, Kristdemokratiskt oppositionsråd i Västmanlands landsting
Kristdemokraterna i Västmanland föreslår att en länsövergripande strategi för arbetet med läs- och skrivsvårigheter tas fram.

– Att fler klarar skolan i Västmanland har avgörande betydelse för vårt läns utveckling och invånarnas hälsa. Vi behöver därför lösa uppgiften gemensamt mellan kommuner, landstinget, högskola och olika huvudmän för skolan. Vi tycker det är dags att ta nästa steg för att stärka barn och unga med läs- och skrivsvårigheter. Vi har därför lämnat förslag till Västmanlands Kommuner och Landsting (VKL) om ett länsövergripande arbete runt just läs- och skrivsvårigheter, säger Malin Gabrielsson, oppositionsråd i Västmanlands landsting.

 

 

Malin Gabrielsson var inbjuden till årsmötet för Dyslexiförbundet FMLS i Västerås den 9 mars, för att presentera partiets förslag till att höja länets skolresultat.

 

 

 

 

Ämnen:

Länkar

Kristdemokraternas site