Konferens om vuxnas matematiksvårigheter

Föreningen ViS håller i oktober och november konferenser om vuxnas matematiksvårigheter, som vänder sig till matematiklärare, specialpedagoger/speciallärare och skolledare inom vuxenutbildningen.

Konferensen är interaktiva och utgår från både forskning och undervisningspraktik. För mer information om konferenserna, se ViS hemsida.

ViS, Vuxenutbildning i samverkan, arbetar för vuxenutbildningen i Sverige. Deras medlemmar är utbildningssamordnare samt beställare av vuxenutbildning.

Ämnen:

Relaterade artiklar

Svenska lärares matematikkunskaper inte i topp

Länkar

Vis
Skrivknuten om dyskalkyli