Läns- och kommuntidningar blir tillgängligare

Taltidningar som idag distribueras via posten som cd-skiva, ska skickas ut till kunderna via en Internetbaserade distributionskanal. Tanken är att förenkla och skapa bättre möjligheter för personer med funktionsnedsättningar att ta del av samhällsinformation.

Detta gäller cirka 50 läns- och kommuntidningar. Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, får i uppdrag att samordna och effektivisera distributionen. Uppdraget ska redovisas senast 31 december 2016. Senast december 2018 ska samtliga dessa tidningar distribueras via den nya kanalen.

– För att kunna vara aktiv i vår demokrati krävs det också att man har fått en chans att tillgängliggöra sig information om det som händer i samhället. Därför är det viktigt att vi nu genomför en satsning som ska kunna göra att läns- och kommuntaltidningar kan nå ännu fler, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Källa: Regeringskansliet

Materialet är inte längre tillgängligt på den aktuella hemsidan.

Ämnen: