Läs&Skriv nr 4 2010

Nästa nummer av tidningen kommer i din brevlåda i mitten av vecka 39. Vi skriver om tidiga insatser och tidig upptäckt.

Logoped Astrid Frylmark menar att vi inte får glömma bort att prata mycket med små barn. Genom medvetet prat, lekar och högläsning bygger barnen sitt förråd av ord och begrepp som de behöver för att kunna förstå vad det är de läser. Det är lika viktigt som att öva på språkljud och fonologisk medvetenhete.

Vi har besökt förskolan Mattisborgen i Tierp där barnen lockas att prata. Och sen har vi träffat specialpedagog Gudrun Andersson, som berättar att man redan i förskoleklassen eller ettan kan se att vissa barn riskerar att få problem. Det är då man ska sätta in åtgärder. Man får inte vänta och se, menar hon.

Du kan läsa om Dyslexiförbundets arbete för att rädda Skrivknuten. Läs&Skriv har också besökt 90-årige Sven Söderlund i Sala. Han hann fylla 50 innan han lärde sig läsa på folkhögskola.

I tidningen berättar vi också om vad som händer i landet under Dyslexiveckan. Och vi bjuder in till Dysleximässan i Västerås.

Ämnen: