Läs&Skriv nummer 4 2016 i brevlådan

Framsidan från Läs&Skriv nummer 4 2016
Nu är ändligen nummer 4 2016 ute. Här kan du läsa allt om talad text.

Numret är också fyllt med information från Dysleximässan 2016 och kongressen som hölls i samband med mässan. Temat handlar om talad text men ger också positiva exempel på hur våra föreningar arbetar ute i landet. Läs dessutom porträttet av Christoffer Axell. Trevlig läsning!

Ämnen: