Läsa-skriva-räkna-garantin startar i höst

Till höstterminen införs nya regler i skola och förskola. Alla elever ska få den hjälp de behöver för att lära sig läsa, skriva och räkna. Den omtalade läsa-skriva-räkna-garantin skrivs in i Skollagen.

– Detta har vi kämpat för länge, säger Bengt-Erik Johansson, ordförande för Dyslexiförbundet. Tidig upptäckt och snabba åtgärder är avgörande. Vi har velat att barns språkliga och matematiska förmågor ska kartläggas redan i förskolan. Dyslexiförbundet har stöd av många forskare på den punkten. 

Riksdagen klubbade igenom förslaget den 30 maj 2018. Den första juli 2019 införs ett nytt tillägg i skollagen. Det innebär bland annat att: 
• Elevernas språkliga och matematiska förutsättningar kartläggs redan i förskoleklassen. 
• Ett nationellt material används vid kartläggning i förskoleklass, det följs upp av bedömningsstöd i årskurs ett och nationellt prov i årskurs tre. 
• Om det finns tecken på att en elev inte kommer att nå förväntade resultat ska åtgärder sättas in  ”skyndsamt”.  
• Åtgärder sätts in i samråd med personal med specialpedagogisk kompetens. 
• Åtgärder ska följas upp i slutet av förskoleklass och i slutet av lågstadiet. 
• Resultat av uppföljning ska följa med eleven till nästa årskurs och lärare.  
• Skolans huvudman ansvarar för att det finns resurser att uppfylla garantin. 

Garantin ingår även i regeringsförklaringen som statsminister Stefan Löfven (S) presenterade i slutet av januari; ”Läsa-skriva-räkna-garantin ska förverkligas.”  

– Nu finns det inga ursäkter kvar. Ingen ska glömmas bort. Äntligen ska alla barn få lära sig läsa, säger Bengt-Erik Johansson, ordförande Dyslexiförbundet. 

Text: Ester Hedberg  

Ämnen: