LEDARE: Rösta i EU-valet 26 maj!

Gå och rösta! Den 26 maj är det val till EU parlamentet och det är viktigt att vi röstar för att stärka demokratin. Vi måste stoppa de odemokratiska krafterna som försöker ta över vårt Europa. Jag kommer att rösta den 26 maj! Gör det du också!

Vi ser med en stor oro på den omorganisation som Arbetsförmedlingen står inför, och samtidigt sätter vi kaffet i halsen när vi läser senaste Arbetskraftsundersökningen (AKU). Vi är mycket oroliga att dom som behöver mest stöd kommer att få minst stöd, nu när kontor läggs ner och förmedlare varslas. Framför allt är vi oroade när specialister som psykologer, arbetsterapeuter och förmedlare med flerårig kompetens inom området försvinner.  

Vi vet av erfarenhet att myndigheter vill att mer ska skötas vi hemsida eller via telefon.  

Nu vet vi att Arbetsförmedlingens hemsida är svår att använda för många arbetssökande, så de ger upp när dom hamnar i ett moment 22 på hemsidan.

Att sedan sitta i en telefonkö flera timmar för att slussas runt gör ju inte det enklare att få stöd att söka jobb. När nu det ska läggas ut på externa aktörer, hur kommer det då att bli med incitament för att dom som behöver mest stöd också får det? Det får inte bli att snabbast ut i jobb ger mest poäng och betalt, så som det var tidigare.

Det är vanligt att personer med nedsatt arbetsförmåga utsätts för diskriminering; 37 procent jämfört med 10 procent bland dem utan nedsatt arbetsförmåga. Kvinnor uppger oftare att de utsatts för  
diskriminering i undersökningen. Den vanligaste formen av diskriminering är negativa attityder hos arbetsgivaren. Att inte kunna delta i en utbildning som arbetsgivare arrangerar, därför att utbildningen inte anpassats till funktionsnedsättningen, är ett exempel. Här visar resultaten av vårt projekt Orden på jobbets att med enkla medel, så går det att komma tillrätta med de problemen. 

I början på juni är ni alla välkomna till våra nya lokaler i Spånga. Det kommer att vara ett historiskt ögonblick när tre dyslexiorganisationer flyttar ihop i samma lokaler (Dyslexiförbundet, Föräldraföreningen för dyslektiska barn (FDB) och Svenska dyslexiföreningen/stiftelsen). Vårt samarbete kan utvecklas till något unikt. Jag ser mycket positivt på de möjligheter som kommer att ges, när vi till exempel träffas över en fika. Stockholms distriktskontor kommer givetvis att också flytta med.

Bengt-Erik Johansson

Förbundsordförande

Ämnen: