Liten vändning upp

Undgomar i skolbänken
En liten vändning kan ses i de PISA-resultat som har släppts idag. Resultatet gäller för de tester som gjordes år 2015 av elever i årskurs 9.

Det som testades i PISA var de tre ämnena läsförståelse, matematik och naturvetenskap. Testet görs var 3:e år och för de två ämnena läsförståelse och matematik ses en svag uppgång jämfört med resultaten 2012. Uppgången i naturvetenskap är inte så stor och därför behöver man vänta fyra år till innan man kan säga om det verkligen rör sig om en uppgående trend i detta ämne.

Resultaten i läsförståelse är högre än tidigare år och det betyder att Svenska elever i årskurs 9 nu ligger över snittet för läsförståelse jämfört med övriga OECD-länder. Det är glädjande även om vi tidigare har haft ännu bättre läsförståelse.

Resultaten för matematik och naturvetenskap ligger nära snittet för övriga OECD-länder.

Testresultaten visar att det stora problemet i Svensk skola är att skillnaderna mellan bra och dåliga elever ökar. Likvärdigheten försämras och resultatet blir mer styrt av var man går i skolan. Även skillnaderna mellan elever födda i Sverige och de som är födda utomlands ökar.

Det man ser i resultaten är trender och det är först om 3 år, 2019, som vi vet om resultaten fortsätter uppåt och om likvärdigheten i skolan har förbättrats eller försämrats ytterligare.

Ämnen:

Länkar

Sveriges Radio
Sydsvenskan