Många kommuner utan IT-strategier

Lärare behöver stöd för att kunna ta tillvara på de digitala verktygens möjligheter i undervisningen. Men bara 40% av kommunerna har strategier för det digitala arbetet i skolan.

Bra digital infrastruktur, gott om datorer och digitala verktyg är ingen garanti för ett bra skolresultat. Många lärare känner sig osäkra på tekniken och på möjligheterna verktygen för med sig, och de har dessutom ont om tid för att hålla sig uppdaterade. Tidigare i höstas gav regeringen Skolverket i uppdrag att ta fram nya nationella IT-strategier för skolan.

Lärarnas tidning har nyligen frågat kommunerna om de har en lokal strategi för hur digitala verktyg ska användas i skolan. Sex av tio kommuner svara att det saknas ”en lokal strategi som omfattar hur digitala pedagogiska verktyg och arbetssätt kan användas i undervisningen.” Genom IT-satsningar har i stort sett alla elever och lärare tillgång till datorer eller lärplattor.

Uno Fors, professor i data- och systemvetenskap vid Stockholms universitet, säger till Lärarnas tidning att avsaknaden av strategier är en kapitalförstörning.

– Digital utrustning blir rasande fort inaktuell. Skolor som köper datorer men inte först tänker igenom hur de ska användas börjar i fel ände, säger han.

Källa: Lärarnas tidning

Ämnen:

Relaterade artiklar

Nya it-strategier för skolan