Många möjligheter i en och samma pryl

Ulrika Jonson och Ia Lindberg
"Effekten av de digitala verktygen är störst för dem som behöver dem mest ", säger Ulrika Jonson och Ia Lindberg (Bild: Eva Hedberg)
Hjälpmedel för dyslektiker har blivit enkelt. Nuförtiden kommer du långt med en surfplatta eller smartphone, och några andra bra appar för textuppläsning och rättstavning. Men inga appar i världen är viktigare än läraren.

Många möjligheter i en och samma pryl

Hjälpmedel för dyslektiker har blivit enkelt. Nuförtiden kommer du långt med en surfplatta eller smartphone, och några andra bra appar för textuppläsning och rättstavning. Men inga appar i världen är viktigare än läraren, menar skolutvecklaren Ulrika Jonson och IKT-pedagog Ia Lindberg.

Hittills har elever med läs- och skrivsvårigheter i bästa fall fått en bärbar dator med rättstavningsprogram och talsyntes. Därutöver kanske en läspenna, en översättningspenna, ett fickminne, en liten daisyspelare eller en mp3-spelare.

Med den nyaste tekniken kan eleven få tillgång till alla funktioner i en och samma lilla smidiga enhet. Elever med smartphones har alla verktygen i sin ficka. Också surfplattan, eller lärplatta, är lätt att bära med sig. Eftersom den är större än smartphonen är den mindre pillrig att använda. Den är snabbare att starta än en dator, och har längre batteritid. Ulrika Jonson och Ia Lindberg menar att surfplattan är utmärkt som lärverktyg för elever vid låg- och mellanstadiet, och även för äldre elever, men det beror på vad den ska användas till.

För elever med svårigheter, till exempel dyslexi, finns appar både för kompensation och träning. Med en bra sammansättning av olika appar anpassas lärandet efter varje elevs behov och möjligheter. Platta kan bli en trogen följeslagare och hjälpa elever med svårigheter till ett mer självständigt lärande.

Ämnen: