Mässnumret ute

Omslaget på Läs och Skriv 5/2010
Omslaget på Läs och Skriv 5/2010
I Läs&Skriv nr 5 2010 hittar du allt du behöver veta om Dysleximässan i Västerås den 22 och 23 oktober.

I Läs&Skriv nr 5 2010 hittar du allt du behöver veta om Dysleximässan i Västerås den 22 och 23 oktober. Du kan också läsa om Johan som är en bildmänniska, och om hur hans mamma Ann-Katrin översätter hans läxor till bildspråk. Maria har dyskalkyli och hon berättar om sitt liv. Gunne Bergström, pedagogisk utredare och ordförande i Svenska Dyskalkyliföreningen, berättar mer om dyskalkyli. Specialläraren Ingrid Lind delar med sig av sin långa erfarenhet av att arbeta med åtgärdsprogram.

Vi skriver förstås också om hotet mot Skrivknuten

Ämnen: