Material för att upptäcka dyslexi hos flerspråkiga elever

Läs- och skrivsvårigheter kan vara svåra att upptäcka hos elever med flera språk. I många fall tror lärare och annan skolpersonal att det rör sig om problem med att lära sig svenska.

Specialpedagogiska skolmyndigheten har gett ut ett nytt material med namnet ”Flerspråkig kartläggning av avkodning och läsning”. Materialet är ett verktyg för att tidigt upptäcka läs- och skrivsvårigheter hos barn med flera språk.

Materialet kan beställas hos SPSM. För mer information och beställning, se länk i länklistan.

 

 

Ämnen:

Länkar

Materialet hos SPSM